top of page

*比賽戰力提升班*

比賽才戰鬥力下降?為何平時有的球技比賽時想用不到,才令發揮受影響?

 • 2 小時
 • 4課 $1,200
 • Wing Shun Street|Wang Lung Street

服務說明

在這班,符教練會教授比賽的各種要點,例如比賽的意識,在有心理變化時用甚麼不同的戰術一分一分拿下,適合球員的發球和跟進的套路,結合學員的球技,活用在比賽之中! 建議水平:青苗/金章或以上


近期時段


連絡人詳細資料

 • 53 Wing Shun Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  51157276

  cs@remarkable-sports.com

 • Wang Lung Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  51157276

  cs@remarkable-sports.com

bottom of page